Што е блог ако не се пофалиш #3

Tags: 

Магистрирав пред некое време и дел од тезета како труд е објавена во Security Dialogues No. 6 журнал на Филозофскиот факултет. Тука.

Убаво е да се види и дека журналот е со open access и creative commons ознаки.