За демократскиот амбиент

Tags: 

Зошто се критикуваат протестите?

Член 21 од Уставот на Републиката вели:
Граѓаните имаат право мирно да се собираат и да изразуваат јавен протест без претходно пријавување и без посебна дозвола.

Во таа смисла, нели секои протести се едновремено и засилување на уставните вредности и начела и одраз на демократскиот дух на едно општество?

Граѓаните може да протестираат за што сакаат и ако тоа го прават, тогаш политичарите треба да се горди што создале демократски амбиент за тоа да се случува.

Тогаш, дали протестите ги критикуваат тие што не сакаат демократија?

Повторно цитат за крај: The only way to practice democracy, is to practice democracy. (Од: Ших Ху.)

Види и:
http://novica.softver.org.mk/node/622
http://novica.softver.org.mk/node/623
http://novica.softver.org.mk/node/624
http://novica.softver.org.mk/node/625
http://novica.softver.org.mk/node/626
http://novica.softver.org.mk/node/627
http://novica.softver.org.mk/node/628
http://novica.softver.org.mk/node/629
http://novica.softver.org.mk/node/630