airborne

airborne

airborne: in or carried by the air.

16 Nov 2018

Незначителен ефект од автомобилските субвенции против аерозагадувањето

За поздравување се напорите на Владата на Република Македонија да се преземат мерки за борба против аерозагадувањето. Ме...
10 Nov 2018

Уште една преселба на airborne

Поминаа многу (повеќе од 10?) години откако блогов го префрлив од python скрипта, што патем сѐ уште ја користи Дамјан, н...